A TANYA ÉS ÉLETE

Fehér férgeket gyerekben hívnak. Rühek, tetvek, bolhák, poloskák

Népújság, A kislány nagyot nyekkent és éktelenül elkezdett sivalkodni. Ügy forgatta la­pát tenyerében a gyereket, mintha játékbaba lett volna. Az fehér férgeket gyerekben hívnak ijedten, könnyektől, portól ma- szatos képpel nézte a három férfit, amint ott magasodnak felette és megint sírni kezdett. Na látod, nem kell sírni.

A bácsinak is van ám ilyen kicsi lánya, mint te vagy — nyugtatta a kislányt, aki nem lehetett több két- vagy hároméves­nél, Túri.

a legjobb gyógyszer a gyermekek férgeinek

Se Túri, se Pajor nem látta, honnan varázsolta elő a cukrot. A kicsi nézte, for­gatta, aztán elnevette magát: — Cukor — mondta boldogan. Ebben a házban? A kislány megrázta a fejét. Miért tévedt vol­na el? Ha nem ebben, akkor a másikban la­kik Ilyen kis gyerekek, miért mennének el messze a házuktól Túri megcsóválta a fejét: —- Na Űj házak ezek mind, most költöztek ide.

fehér férgeket gyerekben hívnak kezelje a gyermekeket férgek ellen

Meg egyformák is ezek a házak, mint az ikrek Lehet, hogy nem tudja, fehér férgeket gyerekben hívnak ház­ban giardia in humans skin. Különösen ha nemrégen költöz­ködtek ide.

Az anyáknak csodálatos ösztönük van, hogy hol keressék a gyereket — vélte Pajor, de me-gint rosszul szólt, most egyszerre hurrogta le ; Túri is, Cékmány is Lakik itt vagy négyszáz család, az ég tudja, hány házban Jön az este is mindjárt, az­tán mégiscsak elkódoroghatott ez a gyerek, az anyja meg keresheti, mint tűt a szalmá­ban Ügykerítették elő már bentről, a városból In­dult a régi lakás felé Az asszonyt a bo- londulás fehér férgeket gyerekben hívnak elővette, hogy este van és nincs, sehol nincs a gyerek Cékmány feledni látszott iménti magabiz­tosságát.

Talán lesz­nek, fehér férgeket gyerekben hívnak lesznek, de hogy mikor?

Élősködők: Bélféreg tünetei

Még arra való lányt se talált. Jolika már nem törődött a felnőttek vitá­jával, összefogta két kezét, s leguggolva va­lami bogarat nézegetett, amely nagyon sebe­sen dolgozott, hogy kis lyukat ásson a föld­be. Amikor Cékmány megfogta az egyik, Tú­ri a másik kezét, szó nélkül megindult velük, háta mögött az utóvéd szerepét betöltő Pa­jorral.

pinworm pszichoszomatika felnőttkorban

Egy pillanatig meghökkenve néz- ; te a három férfit, a maroknyi kislánnyal. Jaj a szentem, eltévedt! Mert Gyurkó Géza látják, ilyenek a mai szülök, nem vigyáznak a gyerekre, nincs idejük rá, vagy mifene A gyerek elkódorog, huligán lesz belőle — és ontja a szót, hogy a három férfi riadtan menekül a kis huligánjelölttel. Végigjárták az egész lépcsőházat, de senki sem vállalta és senki sem ismerte a gyereket. Ez azt hiszi, hogy nincs más dolgunk, mint egy gyereket hurcolni lakásról lakásra, mintha árubemutatót tartanánk De van valami igaza — tette hozzá amikor kiléptek a házból.

Tényleg, vigyük a rendőr­ségre Mozijegyem van! Csak nem hagyom itt az utcán?

Népszerű élősködők

Mire odaérek vele a rendőrségre, addigra már odanyomom az any­ja markába Mi nyolcán voltunk testvérek, de úgy vigyázott ránk az anyánk, mint macska a kölykére. S ti: gépek, szerszámok, írótollak, fonjátok össze bátor hangotok, széles zenébe, hogy ömöljön, zúgjon, élesedjen, és visszhangozzák a rét, az erdő, a hegyek szabad zengésetek: a Munka Himnuszát. Hatalmas tervek, hősi tettek: ezekről beszéljél szépülő hazánk! Jöjj május elseje, te harci emlékű diadalünnep, és fordítsd az élre napos arcodat, mert ott mennek ők, ott menetelnek feszes sorokban.

Hogy nőnek a sorok, hogy nő az ünnep, hogy nő a mámor! Egyre csak jön a tettek győző serege, — az öröm ritmusára lép — és a munkáról dalol. Erről zeng ma a város, a falu, az ország, de mindenütt erről énekel a világ dolgozója, hol a békét védik május fehér férgeket gyerekben hívnak. Éljen a május, a győztes, a miénk! Éljen a nép, a béke záloga, ki holnap már dolgozni megyen, hogy gépek, traktorok, kalapácsok s a munka minden eszköze búgva, kattogva, lázzal, sercegve, pengve, szaporán termelje majd ki a jövő anyagát, hogy büszkén formáljunk még jobb életet, békét.

ahogy szeretném én is.

Dicsőség néked, alkotó magyar! Dicsőség néktek, világ dolgozói! Spartacus seregei merre Vonulnak fel a Szent Ütőn, Ha kezdetét veszi a szemle S jön a trák is, s a teuton — Fehér férgeket fehér férgeket gyerekben hívnak hívnak rabszolgák stílusukkal Vonalat húznak, s elveszett Légiót küldnek a Nílussal Távoli etióp hegyek.

A fáraók rabjai merre Vonulnak a piramisok v Hatalmával: — láncuk leverve — Szabad szabadságharcosok-! A Niger folyón lehajózott Rabszolgahad is visszatér, A gályarabságból s a sózott Húsból s kölesből, mit se kér.

Népújság, 1961. április (12. évfolyam, 78-101. szám)

A turk félhold az ég Ura Volt századokon át a népek Százainak: s most — mily fura — A nép ura félistenének. De szép, de szép a Föld vén arca! Illatos jóság, bársony a fű, ragyogó kék ég — de gyönyörű!

A szél is üdít, inni való, felrepít, elvisz — szállni de jó! Szállni, lebegni! Hopp hajlani, és itt is, ott is új hallali. Zeng a bokor, fa és a hegyek. Ni-ni: a fényen hogy lebegek!

fehér férgeket gyerekben hívnak

Csupa tűz minden, táncol, pörög. Szép igazság: az élet örök!

Somogyi Néplap, 1963. augusztus (20. évfolyam, 177-202. szám)

Nem is a mozi izgatta, ha­nem a lány, aki talán A — legyintett — ne­kem soha sincs szerencsém. Üjból becsöngettek egy ajtón, fiatal nő nyi­tott ajtót. Cékmány könnyedén hátralépett, s véletlenül rátapoáott a lábára.

Milyen édes. Jaj, de cuki, azzal a kis maszatos arcával. Hol egy­kedvű vállrándítás, hol őszinte érdeklődés, hol egyszerűen csak kíváncsiskodás. A kislánynak szemmel láthatólag tetszett a dolog, hogy há­rom ember között lépeget, emberek nyitnak ajtót, hozzászólnak, megsimogatják, hogy tör­ténik valami körülötte, amelynek ugyan" célját és értelmét nem fogta fel, de amely kétségkí­vül lekötötte, mint valami izgalmas játék.

Közben vagy tízszer is megkérdezte Túri is, Cékmány is, de' még Pajor is, hol lakik, hol dolgozik, mit dolgozik apukája, de semmire sem mentek A rendőrség nincs berendezkedve éjszakai bölcsődének Mit szólnál hozzá, ha a te gyereked egyszerűen el­vinné valaki a rendőrségre S ha az apja éppen ott dolgozik veled egy műhelyben?

  1. Somogyi Néplap,
  2. A Magyarországon előforduló féregfertőzések
  3. Somogyi Néplap, augusztus ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
  4. - A TANYA ÉS ÉLETE
  5. Nincs más hely, ez a jó — nincs más hely, mi neked jó.
  6. Népújság, április ( évfolyam, szám) | Library | Hungaricana
  7. Fejtetű, rühatka, bolha, ágyipoloska, bélféreg stb?
  8. A tanya helyiségei és berendezésük 1.

Nem mindegy, hogy hol? Azt hiszem fehér férgeket gyerekben hívnak éjszakára, s úgy szó­lunk a rendőrségnek. Anyám biztos megörülne, úgyis mindig nyag- gat, hogy nősülj.

Hazavinné, játszani. Nem rossz.

Dalszövegek – Kormorán

Csinálj magadnak játékszert, vagy ve­gyél a boltban. De hagyd ezt a gyereket.

fehér férgeket gyerekben hívnak mint az férgek az emberekben

Ott álltak, már vagy a hegyedik házat ma­guk mögött hagyva, lassan ballagva most fehér férgeket gyerekben hívnak hazafelé, azon tanakodva, hogy ki vigye haza a gyereket és tó szóljon a rendőrségnek. Már kigyúltak a lámpák, s az új házak ablaksze­mei kíváncsian nézték a három embert, s azt a kicsi negyediket, aki most már a sok gyalog­iától elfáradva a legnagyobb vállán aludta nyugodt álmát.

Hová viszik a lányo­mat? Mit akarnak tőle? Ijedt, ugyanakkor kicsit megkönnyebbült arc volt, fiatal és bizonyára kedves, ha ném mér­ges. De most nagyon csúnyán nézett rájuk. Nem törődik fehér férgeket gyerekben hívnak gyerekkel Ott játszott szemben az ab­lakkal a másik oldalon, s mire megint kiné­zek, már sehol sincs Maguk, rablók! Gye­rekrablók — kiabálta most már az asszony. Cékmány óvatosan odaadta a gyereket, aki mit sem törődve az általa kavart viharral, ap­rókat cuppogva aludt tovább anyja vállán.

Itt találtuk a gyereket, sírt — nézett Cékmány jelentőségteljesen Pajorra, aki igyekezett most hátrább húzódni — megkérdeztük, hogy hív­ják, hol lakik, s nem tudta megmondani