Drótférgek, azaz pattanóbogár lárvák Agriotes spp. - PDF Free Download

Csalomon drotféreg csapda

Szexferomon csapdák listája – Wikipédia

Látták: Átírás 1 Csalomon drotféreg csapda, azaz pattanóbogár lárvák Agriotes spp. Csalogatóanyag: WW csalogató keverék. A pattanóbogarak lárvái, a drótférgek, 35 mm-es testhossznál nem nagyobbak, erœsen kitinesek, ezért keményebb vázú ak.

Csalomon drotféreg csapda többnyire világosbarna világossárgát ó l sötétbarnáig terjedœhengeres, féregszer testük mindig 13 szelvénybœl áll.

Navigációs menü

Három pár, azonosan fejlett lábuk van. Jól fejlett, lapos, kitines fejük elœre nézœ, azaz végálló prognathrajta a három íz csápok elöl, a rágók mellett ízesülnek.

A rágók erœsen kitinesek, sarló alakúak. A drótféreg, amit a csapda fog Tápnövényük: kukorica, kalászosok, napraforgó, cukorrépa, burgonya, pázsitfüvek, ezenkívül számos más növény, pl. Kárkép: A drótféreg: a talajban a csírázó magvakat és a növények gyökereit eszi.

A tünetek a megtámadott növényfajtól és a talajtípustól csalomon drotféreg csapda változatosak. Ilyen pl. A drótférgek kártétele, amit meg kell elœznünk mofga. A csapdázás megkezdésének idœpontját tavasszal és Œsszel a vetés ideje szabja meg, figyelembe véve, hogy a drótférgek csak a 8 C-ot meghaladó talajhœmérsékleten mozognak, ami szükséges a csapdázás sikeréhez.

Szexferomon csapdák listája

A Csalomon drotféreg csapda [WW] csapda szelektivitása: a csapdába töltendœ csalogató keverék csalomon drotféreg csapda drótférgek mellett cserebogár pajorokat is csalogathat, valamint más olyan talajkártevœket, amelyek a csírázó magvak széndioxid kibocsátása alapján találják meg a tápnövényüket.

A CSALOMON [WW] csapda vonzóképessége: a csapdát legalább csalomon drotféreg csapda napig üzemeltessük 8 Csalomon drotféreg csapda meghaladó talajhœmérsékleten, majd ezután meg kell vizsgálni a fogást, ami után a csalogatókeverék már nem használható, így nem érdemes a benne található magok kicsírázása után visszaásni a pinworms, mint gyermekek kezelésére. Egy adott táblában legalább db [WW] csapdát javasolt alkalmazni egymástól m távolságrakülönben a fogási átlagok megbízhatatlanok lesznek[1].

  1. Kárképe: a "kukacos" cseresznye.

A környéken elœforduló kártevœ pattanóbogár fajokat és az egyes fajok relatív egyedszámait a fajspecifikus feromoncsapdák elérhetœk a CSALOMON választékban kifejlett pattanóbogarakat fognak segítségével határozhatja meg, míg a drótféreg csapda segítségével a vetés elœtt a bevetni kívánt területen éppen akkor elœforduló összes pattanóbogár lárva fejlettségérœl és egyedszámáról kaphat képet.

Mindkét módszer alkalmas lehet a növényvédelmi döntéshozatalra, de kombinált alkalmazásuk nagyobb döntési biztonságot jelent, valamint munkát és költséget takarít meg, mivel ahol a megfelelœ fajok feromocsapdái nem, vagy csak csalomon drotféreg csapda fognak, ott nem szükséges drótférgekre csapdázni, míg esetenként elœfordulhat, hogy a nagy feromocsapda bogárfogások ellenére sem szükséges azon a területen védekezni, ahol a drótférgek fogása nem haladja meg a küszöbértékeket a vetés csalomon drotféreg csapda.

Drótférgek, a kukorica jelentős fiatalkori kártevői

A védekezés lehet a vetésváltás, a helyes agrotechnika megválasztása vagy talajinszekticid alkalmazása [2,3]. Segítség a feromocsapdák kiválasztásához: Magyarországon a drótférgek okozta kár döntœ többsége - az eddigi adataink szerint - elsœsorban a mezei pattanóbogárnak A. Alkalmanként okozhatnak károkat a réti pattanóbogár A. A csalomon drotféreg csapda állattan kézikönyve.

  • Féreg furdoszoba
  • Az egységcsomagban levő tartozékokkal 1 rajzás ideje alatt hét biztonságosan üzemeltethető.

Akadémiai Kiadó, Budapest,[3] NövényvédŒ szerek, termésnövelœ anyagok. A drótféreg csapda segítségével a vetés elœtt a bevetni kívánt területen éppen akkor elœforduló összes pattanóbogá r lárva fejlettségérœl és egyedszámáról kaphat képet, amely alkalmas lehet a növényvédelmi döntéshozatalra.