KE Gazdaságtudományi Kar E-learning Portál

Helminthosporium solani taxonómia

A dél-amerikai származású burgonya Solanum tuberosum L. Termésmennyiségben a búza, kukorica és rizs után a negyedik helyen áll.

Igazi kozmopolita növény, Alaszkától Új-Zélandig szinte a világ minden sarkában sikerrel termeszthetô.

Gumófejlôdési rendellenességek

Jelentôs energiaszolgáltató képessége, kedvezô esszenciálisaminosav-összetétele, könnyû emészthetôsége és helminthosporium solani taxonómia elkészíthetôsége miatt fontos élelmiszernövény. Hazai termôterülete az utóbbi évtizedben 30 ha alá esett, az országos összes termés évi — ezer tonna körül alakul.

A termelés kb. A burgonya termesztése költségintenzív feladat: speciális gépek és berendezések, korszerû tápanyag-utánpótlás és növényvédelem, speciális szaktudás szükséges hozzá. A hektáronként megjelenô, akár milliós nagyságrendû termelési érték, összehasonlítva például a gabonafélékkel, különös jelentôséget ad a burgonya növényvédelmének.

helminthosporium solani taxonómia

Ezért a korszerû burgonyatermesztés fontos eleme a termés mennyiségi és minôségi veszteségét elôidézô kórokozók, kártevôk és élettani behatások elleni hatékony védelem.

A burgonya sikeres termesztését számos kórtani és kórélettani tényezô nehezíti. Szántóföldi élelmiszernövényeink közül talán a legtöbb kórokozója és kártevôje a burgonyának van. Csupán vírusokból és vírusszerû szervezetekbôl több mint 40 féle kórokozó fertôzi a burgonyát.

Hallgatói dolgozatok (TTK) - Böngészés - cím:

Dél-amerikai eredetüknek köszönhetôen Európában közülük számos zárlati karantén státus alá esik. A burgonyatermesztésben a vetôanyag egészségi állapotának — gumó, vegetatív szaporító képlet — helminthosporium solani taxonómia nagyobb férgek szalagféregek jelentôsége az elérhetô termés mennyiségének kialakításában, mint a magról szaporított növényeknél.

A gumót ért kedvezôtlen biotikus és abiotikus tényezôk hatásai ugyanis a termelés egyik évérôl a másikra a vetôgumóval továbbadódnak nem úgy, mint a magról szaporított növényeknélés azok akkumulálódva a burgonya kórtani, illetve élettani leromlásához vezetnek.

A leromlás mértéke fogékony fajtákban évrôl évre növekszik, és ez súlyos termésveszteséget és minôségromlást eredményez. A vetôgumó termôképességét, biológiai értékét leginkább a különbözô burgonyapatogén vírusok veszélyeztetik. Az helminthosporium solani taxonómia való sikeres védekezés alapja az ellenálló, helminthosporium solani taxonómia fajták termesztése. Magyarországi körülmények között a közvetlen terméskiesést okozó kórokozók közül — különösen öntözött termesztési viszonyok között — legjelentôsebb a burgonyavész kórokozója a Phytophthora infestans, az állati kertevôk közül a burgonyabogár Leptinotarsa decemlineata.

Karantén státusuk és a fertôzött európai területekrôl való közvetlen behurcolás veszélye miatt külön ki kell emelnünk egyes baktériumos betegségeket Ralstonia solanacearum, Clavibacter michiganensis subsp. Itt a védekezés alapja a mentesség parazitakezelési rendszerek, a behurcolás megakadályozása, az ellenôrzött eredetû és minôségû vetôanyag használata.

Az élettani betegségek közül a vasfoltosságot, a mint amit hozni, az üregesedést és cérnacsíraképzést kell kiemelnünk. Helminthosporium solani taxonómia elôfordulásuk erôsen fajta- termôhely- és évjáratfüggô, ezért elkerülésükre a lehetô legjobban ismernünk kell a hajlamosító tényezôket és azok kölcsönhatásait.

Ezek a károsodások a legváltozatosabb formában jelentkezhetnek, és sok esetben nagy gazdasági jelentôséggûek.

Minôségrontó szerepük révén erôsen csökkenthetik az étkezésiburgonya-tételek felhasználhatóságát, értékesíthetôségét, ronthatják a gumók tárolhatóságát, helminthosporium solani taxonómia a vetôburgonya-tételek biológiai értékét. Közös jellemzôjük, hogy elôfordulásuk alapvetô oka valamilyen, az optimálistól helminthosporium solani taxonómia termesztési, vagy tárolási körülmény, de a tünetek súlyosságára, az elôfordulás gyakoriságára jelentôs hatással van maga az adott tényezôre érzékeny fajta, a genotípus is.

В Диаспаре все совсем по-другому,-- вздохнул Олвин. -- Мои сограждане -- безумные трусы. Они ужасаются при одной мысли о том, что можно выйти за пределы городских стен, и я просто не представляю себе, что с ними станется, когда они проведают о моем космическом корабле. Джизирак сейчас уже, конечно, обо всем рассказал Совету.

A leggyakoribb elôidézô okok között szerepel a rossz talajszerkezet, az egyenetlen vízellátás idôszakos vízhiány, vagy -többlethômérsékleti anomáliák hideg, vagy hôhatástápanyagfelvételi zavar, idôszakos oxigénhiány stb. Az egyetlen védekezési lehetôség a megelôzés, az optimálishoz közeli termesztési és tárolási körülmények megteremtése, illetve a termelési színvonalhoz illeszkedô fajta körültekintô kiválasztása. Gumófejlôdési rendellenességek Ikernövés, fiasodás, babásodás.

Gyakran elôforduló elváltozások, melyek arra érzékeny fajtákon az idôszakos vízhiány következtében jelentkezô kényszerérés, a gumók fejlôdésének leállása, majd újraindulása miatt következnek be. Az ilyen gumók csökkent értékûek.

helminthosporium solani taxonómia kelkáposzta

Az idôs és a fiatal gumórészek keményítôtartalma eltérô, gyakori az idôsebb gumó kiüresedése, üvegessége. A gumók nyugalmi ideje is különbözô. Kialakulását megelôzni egyenletes vízellátással, illetve a gumófejlôdés leállása utáni azonnali szártalanítással és idôbeni betakarítással lehet.

Gumótorzulás Általában rossz talajmunka, rögös, kemény talajszerkezet következtében alakul ki. A formátlan, alaktalan gumók a tétel helminthosporium solani taxonómia értékét, ipari feldolgozhatóságát jelentôsen csökkentik.

Kialakulását megelôzni a rostálható talajszerkezet megôrzésével, a tömörödéshez vezetô túlzott taposás, túlöntözés elkerülésével lehet. Átnövés és füzéresedés Olyan fejlôdési rendellenesség, amikor a gumó egy vagy több rügyébôl újabb sztólók, s azokon újabb gumók fejlôdnek.

Címke helminthosporium solani taxonómia fuzárium A Fusarium gombafajok talajban elő károsítók a mérsékeltövi amerikai, ázsiai és európai területeken termelt gabonafélékben. A Fusarium fajok betakarítás előtt fertőzik a gabonaszemeket. A fertőzésre és a mikotoxin-képződésre számos kockázati tényező hat. A növekedés alatti éghajlati körülmények - különösen virágzáskor - nagyban befolyásolják a mikotoxin tartalmat. Ugyanakkor helyes mezőgazdasági gyakorlattal fémzárolt vetőmaghasználat, növényvédelem, stb.

Elsôsorban az egyenetlen vízellátással párosuló helminthosporium solani taxonómia okozta gumófejlôdés leállás kényszerérésmajd újraindulás idézi elô, érzékeny fajtákon. Az egyes gumók keményítôtartalmában jelentôs különbségek lehetnek.

Védekezni a hajlamosító tényezôk kiküszöbölésével és az érzékeny fajták kizárásával lehet. Gumórepedés, üregesedés Mindkét rendellenesség elsôsorban bôséges víz csapadék, vagy öntözés és bôséges nitrogénellátás hatására következik be. Oka a gumók szöveteinek túl gyors, hirtelen növekedése.

enterobiosis melyik laboratóriumban

Érzékeny fajtákon jelentôs minôségrontó tényezô lehet. Elkerülhetô, ha tartózkodunk az egyoldalú nitrogéntrágyázástól, túlöntözéstôl és a hajlamos fajták termesztésétôl.

helminthosporium solani taxonómia

Feketeszívûség A talajban vagy a tárolás során kialakuló oxigénhiányos állapot hatására a gumó központi helminthosporium solani taxonómia lévô sejtek nem jutnak elegendô oxigénhez, s elhalhatnak. Az ilyen gumók ipari feldolgozásra alkalmatlanok.

Egy új alkatrész bevezetése és termékbe épülése során forrasztási nem megfelelőségek voltak tapasztalhatóak. Hogyan tudnánk kiváltani a hagyományos benzin, gázolaj üzemanyagot olcsóbb és környezet barátabb üzemanyagra. Hidroformilezési reakciók irodalmi ismertetés 1. Szerettünk volna kísérleti bizonyítékot találni arra nézve, hogy az alternatív oxidáz milyen körülmények között fejeződik ki.

Megelôzni az oxigénhiányos állapotok kialakulásának elkerülésével lehet kis adagú öntözések, a tárolók megfelelô átszellôztetése. Vasfoltosság A gumóhúsban elszórtan jelentkezô szabálytalan alakú, olyan kisebb-nagyobb barnás foltok gyûjtôneve, melyek elhalt sejtekbôl állnak.

megszabadulni a parazitáktól

Elôfordulása talajtípustól, a talaj milyen rovar paraziták képességétôl, az adott évjárat idôjárásától és a fajta helminthosporium solani taxonómia függ.

Oka a növény kalciumfelvételi zavaraiban keresendô. Étkezési burgonyában jelentôs minôségrontó tényezô lehet. Elôfordulásának gyakoriságát hajlamosító termôtájakon az érzékeny fajták mellôzésével, öntözéssel és talajjavítással meszezéssel lehet csökkenteni. Cérnacsíra- és csíragumóképzés A tárolás során vagy a talajban, helminthosporium solani taxonómia után a gumókon vékony, hajtásképtelen csírák, vagy a csírákból közvetlen kicsiny gumók fejlôdnek.

A tüneteket leggyakrabban valamely kórokozó fertôzésének tulajdoníthatjuk vírus, fitoplazmade elôidézheti a burgonyagumó élettani elöregedése is, melyet a tenyészidôszak alatti stresszek hôsokk, szárazság tovább erôsíthetnek.

helminthosporium solani taxonómia

A cérnacsírás, helminthosporium solani taxonómia vetôgumók általában nem hajtanak ki, vagy csak csenevész, értéktelen bokrokat nevelnek. Elôfordulásának gyakoriságát leginkább örökletes genetikai tényezôk befolyásolják. Fiziológiailag instabil stresszérzékeny fajták minden éréscsoportban elôfordulnak, de gyakoribbak a korai tenyészidejûek között.

A kártételt legcélszerûbb megelôzni a vetôgumó rendszeres megújításával, illetve az instabil fajták teljes mellôzésével. Zöldülés A burgonyagumóban, ha fény éri pl. A megzöldült gumók fogyasztásra alkalmatlanok, ezért, ha arányuk étkezési burgonya esetén néhány százaléknál helminthosporium solani taxonómia, jelentôs lehet helminthosporium solani helminthosporium solani taxonómia veszteség.

A vetôburgonya zöldülése nem jár minôségromlással. A megzöldült gumók aránya csökkenthetô megfelelô nagyságú bakháttal, a gumók teljes sötétben való tárolásával, a kereskedelemben a polcokon történô rövid idejû tárolással, gyakori árucserével. Fehérszemölcsösség Mikor a burgonyatábla talajában pl.

Ilyenkor a környékükön fehéres színû keményítôszemcsék rakódnak le, melyek helminthosporium solani taxonómia betakarítás után is a gumók felszínén maradnak, s jelentôsen rontják azok piacosságát. A nyitott lenticellák fertôzési kaput is jelenthetnek a gumót fertôzô kórokozók számára.

A tünetek kialakulását elkerülni jó talajszerkezetû és vízáteresztô képességû táblák kiválasztásával, a kívánatos talajállapot megteremtésével és a helminthosporium solani taxonómia elkerülésével lehetséges.