Polarizációs csapdákkal, legelőkön gyűjtött bögöly (Tabanidae) közösségek elemzése

Paleoparasitology az emberi paraziták eredete

Somogy megye öt településén Toponár, Kaposszerdahely, Somogysárd, Lengyeltóti, Vityapuszta paleoparasitology az emberi paraziták eredete és istállók, karámok közelében, augusztusában a polarizált fény vonzó hatásán alapuló csapdákkal bögölyöket Diptera: Tabanidae gyűjtöttünk.

A mintavételek során összesen 14 faj egyede került a csapdákba. Legnagyobb tömegben a következő négy fajt gyűjtöttünk: Tabanus bromius, T. Legkisebb példányszámban az Atylotus loewianus, Chrysops viduatus, C.

A bögöly-közösségek Shannon-féle diverzitása az egyes mintavételi helyeken 1,08 közé esett, míg az eloszlásokon alapuló diverzitásértelmezés szerint a fajok közötti versengésre utaló geometrikus eloszlást tapasztaltunk. Nem találtunk hasonlóságot az azonos állatfajok közelében gyűjtött bögöly-közösségek összetétele és szerkezete között. A mintavételi helyeken gyűjtött bögölyök összesített egyedszámai között többszörös különbségek adódtak. A legnagyobb tömegben egy marhalegelőn kerültek a csapdákba a bögölyök Lengyeltóti közelében, azonban ugyanezen a mintahelyen adódott a legalacsonyabb diverzitás.

Paleoparasitology az emberi paraziták eredete A bögölyök Tabanidae nőstény példányai elsősorban nagytestű növényevő emlősökön táplálkoznak, de egyes fajok az embert is támadják. Bizonyított, hogy jelenlétük csökkentheti a gazdasági hasznot, a kiszívott vér visszavetheti az állatok fejlődését, legyengíti és betegségekkel szemben fogékonyabbá teheti őket, valamint egyes bögölyfajok potenciális vektorai lehetnek súlyos betegségeknek pl.

A csípések okozta fájdalom, a repkedő bögölyök hangja által keltett stressz nagyban csökkenti a legelő állatok komfortját. Mindezen negatív hatások mérséklése érdekében a taxon vizsgálata állattenyésztési szempontból is kiemelten fontos MAJER a. Elsősorban taxonómiai és faunisztikai vizsgálatok folytak, melynek eredményeként hazánk területéről jelenleg 61 bögölyfaj jelenléte vált bizonyítottá MAJER Főként természetvédelmi területek, nemzeti parkok faunája ismert, de sok a nagy kiterjedésű, természetvédelmi szempontból érdektelen fehér folt, mezőgazdasági terület, legelő, ahonnét semmiféle adattal nem rendelkezünk, holott az állattenyésztés szempontjából éppen ezek vizsgálata lenne a legfontosabb.

Ezek közé tartozik a Dél-Dunántúl nagy része is, melyen csak a Dráva árteréről, a Balaton mellől és néhány természetvédelmi területről Marcali-Boronka, Látrány, Ropoly, Mecsek, Villányi-hegység vannak adataink 1. A bögölyközösségek szerkezetére, tér-idő dinamikájára irányuló kvantitatív elemzést keveset végeztek MAJER b, a.

Ritkák a gazdaprefernciára- és a bögölyök viselkedésére irányuló hazai vizsgálatok is MAJER c, A bögölyök paleoparasitology az emberi paraziták eredete célú tömeggyűjtésére tradicionálisan Malaise csapdákat használnak.

Polarizációs csapdákkal, legelőkön gyűjtött bögöly (Tabanidae) közösségek elemzése

Az elmúlt évtizedben több tanulmány is megjelent, melyekben a polarizált fény bögölyökre gyakorolt hatását elemezték pl. BLAHÓ et al. E kísérleti eredményekből kiindulva egyre elterjedtebben alkalmaznak a farmerek a polarizált fény bögölyökre gyakorolt vonzó hatásán alapuló csapdákat az állatállományt zaklató vérszívók gyérítésére.

Analysis Mathematica NL Theoretical Computer Science NL ISAC, G. Nonlinear Analysis Forum Korea 5.

Az új csapdatípus alkalmazható bögölyközösségek tudományos elemzése céljából történő tömeggyűjtésre is. Jelen tanulmány nyarán végzett kutatásokon alapul, melyek az alábbi kérdésre keresték a választ: 1 milyen bögölyfajok fordulnak elő a mintavételi területeken; 2 melyek a gyakori és tömeges, valamint a ritka fajok; 3 milyen szerkezettel dominancia viszonyok, diverzitás jellemezhetők a bögölyközösségek; 4 befolyásolja-e az állatállomány faji minősége az ott táplálkozó bögölyközösséget; 5 hogyan viszonyulnak az új, paleoparasitology az emberi paraziták eredete elven alapuló csapdák fajszám és egyedszám adatai a korábbi, Malaise csapdákkal gyűjtött adatokhoz?

Anyagok és módszerek A vizsgálatok öt somogyi település közelében, nyolc mintavételi területen folytak 2. Kaposszerdahely északi határában egy nedves, tocsogós szarvasmarha legelőn gyűjtöttünk. A toponári Lovasakadémia területén egy mezofil réten kialakított gyakorló akadálypályán, valamint a Deseda-patak mentén elterülő, nedves réten helyeztük ki a csapdákat.

Somogysárdon egy lólegelő, egy mangalica telep és egy juhlegelő mellett végeztünk mintavételt.

Lengyeltóti északi határában, a fonyódi út mellett fekvő szarvasmarha legelőn, míg Vityapusztán egy szabadban tartott sertés konda közelében működtettük a csapdákat. A mintavételi helyek földrajzi koordinátáit az 1. A mintavételek minden helyen öt egymást követő napon történtek 1. A csapdák ürítésére minden reggel, óra között került sor.

olcsó, hatékony tabletták férgek számára felnőtt nőkben a giardiasis tünetei

Minden mintavételi területen 5 db, polarizációs elven működő csapdát használtunk. A bögölyöket a tölcsér tetejére rögzített 1 l-es 3 1. Tabanidae lelőhely adatok a Dél-Dunántúlon befőttesüveg gyűjtötte össze.

Ölőszerre nem volt szükség, mivel a napsütésben a gyűjtőüveg erősen felmelegszik és a bekerülő egyedek gyorsan elpusztulnak.

A csapdákat akasztófákra függesztettük; a gömbök középpontjának távolsága a földtől kb. A csapdák ürítését követően, az összegyűlt anyagot preparálva, rovardobozban, azonosító címkékkel ellátva a Kaposvári Egyetem gyűjteményében helyeztük el. A gyűjtött példányok határozását Tóth Sándor dipterológus végezte.

  1. Vékonybél paraziták kezelése
  2. Férgek elleni komplex készítmények
  3. Posts tagged as #olajok | Picbabun
  4. 12ev_2 - Free Download PDF Ebook
  5. Costa rica paraziták tünetei
  6. Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék | Tudóstér
  7. TRIF, T.

Az adatokat MS Access-ben rögzítettük. Mintavételi helyek és az ott tartott állatok. Kaposszerdahely szarvasmarha ; Toponár, Lovasakadémia és legelő ló ; Lengyeltóti szarvasmarha ; Paleoparasitology az emberi paraziták eredete juh, ló, sertés ; Vityapuszta sertés.

Eredmények A próbagyűjtések és a tervezett mintavételek során bögöly példány került a csapdákba, melyek 14 fajhoz tartoztak 2. Leggyakoribbnak a T. A mintavételi területek földrajzi koordinátái és gyűjtések időpontjai szélesség hosszúság mintavétel ideje Kaposszerdahely marhalegelő, Lengyeltóti marhalegelő, Somogysárd juhlegelő, Somogysárd lólegelő, Somogysárd sertéstelep, Toponár lólegelő, Toponár, Lovasakadémia, Vityapuszta sertéstelep, táblázat.

A gyűjtött fajok és egyedszámaik. Atylotus loewianus Meigen, Chrysops caecutiens Linnaeus, Chrysops viduatus Fabricius, Haematopota italica Meigen, Haematopota pluvialis Linnaeus, Hybomitra ciureai Séguy, Tabanus autumnalis Linnaeus, Tabanus bovinus Linnaeus, Tabanus bromius Linnaeus, Tabanus cordiger Meigen, Tabanus glaucopis Meigen, Tabanus sudeticus Zeller, Tabanus tergestinus Egger, Tabanus unifasciatus Loew, mintavételi helyről előkerült.

További négy gyakori faj is csak egy helyről hiányzott. A legalacsonyabb példányszámban gyűjtött fajok mindössze két helyről kerültek elő. A fajok előfordulási gyakoriságát a 3. Az összes gyűjtött példány több mint háromnegyedét négy faj: a T.

A fajok előfordulási gyakorisága 4. A gyűjtött fajok összesített egyedszámai italica és a H.

paleoparasitology az emberi paraziták eredete

Közülük is kiemelkedik a T. Legkisebb példányszámban az A. A gyűjtött bögölyfajok mintavételi helyenkénti előfordulásának gyakorisága és tömegességük között lineáris kapcsolatot tapasztaltunk. A legtöbb helyen mintavételi hely kimutatott fajok T. A gyakoriság és paleoparasitology az emberi paraziták eredete közötti kapcsolatot az 5.

Gyakoriság és tömegesség kapcsolata 6. Diverzitás és egyenletesség A mintavételi helyeken gyűjtött összes faj összes egyedének figyelembevételével számított Shannon diverzitás és egyenletesség értékeket az 6. E szerint a Kaposszerdahelyen gyűjtött minta diverzitása a legmagasabb, míg a további helyek között nincs lényeges paleoparasitology az emberi paraziták eredete. A Lengyeltótiban gyűjtött minta diverzitása bizonyult a legalacsonyabbnak, ahol az összegyedszám a férgek allergiákat okoznak magas, de ennek eloszlása a fajok között a T.

A mintavételi területek bögölyközösségeit hierarchikus cluster analízissel hasonlítottuk össze a fajok listája és ezek egyedszámai alapján paleoparasitology az emberi paraziták eredete. Ennek eredménye szerint a közösségek meglehetősen eltérőek.

Különböző a fajösszetétel, helyenként mások a domináns fajok és lényeges különbségek adódtak az egyedszámokban is. A közösséget alkotó bögölyfajok száma eltérő volt a mintavételi helyeken.

A legmagasabb fajszámot 12 Kaposszerdahelyen tapasztaltuk, míg a legkevesebb fajból álló közösség 5 a toponári 6 7. A mintavételi területek bögölyközösségeinek cluster analízise. Lovasakadémia gyakorló pályáján adódott.

Átlagosan nyolc faj került elő egy mintahelyen. A paleoparasitology az emberi paraziták eredete fajok egyedszámai eltérőek és arányaikból esetenként következtetni lehet a köztük levő interakciókra pl. A közösségszerkezet elemzésének gyakran alkalmazott módszere szerint a fajokat egyedszámuk alapján sorba rendezik és mindegyikhez paleoparasitology az emberi paraziták eredete az egyedszám logaritmusát.

giardiasis fertőzés módjai

Az így kapott függvény elemzése alapján következtetéseket lehet levonni a fajok közötti kapcsolatokra. Valamennyi mintavételi helyen a lineáris regresszió hozott szignifikáns eredményt 8. Az elemzést úgy is elvégeztük, hogy minden mintában kiszámítottuk a fajok relatív gyakoriságát, majd átlagoltuk azon fajok értékeit, melyek a közösségen belüli egyedszámok szerint felállított sorrendben azonos helyen álltak.

giardia treatment in humans dosage féreghajto embernek veny nelkul

Az így kapott függvényt szemlélteti a 9. A Lengyeltóti határában fekvő marhalegelőn került csapdába a legtöbb egyed, példány. Jelentős mennyiséget csapdáztunk még Somogysárdon, a juhlegelőn, valamint a vityapusztai sertéstelep mellett is. A legalacsonyabb egyedszámokat a somogysárdi mangalica-sertéstelepen és a Toponár határában fekvő Lovasakadémia gyakorlópályáján fogták a csapdák. A mintavételi helyeken gyűjtött bögölyök egy napra eső átlagos egyedszáma Egyes, tömegesen gyűjtött fajok megoszlása erősen eltért az egyes mintavételi helyek között.

giardiasis diszpanzió megfigyelés

Értékelés A polarizált fény attraktaív hatásán alapuló csapdákkal végzett tömeggyűjtések eredményeképpen 14 bögölyfajt mutattunk ki addig ismeretlen faunájú területekről.

A magas példányszám lehetővé tette a bögölyök közösségeinek elemzését, a ritka és gyakori fajok azonosítását, a közösségek diverzitásának kiszámítását, a mintavételi helyek bögölyközösségeinek összehasonlítását, valamint egy Malaise csapdákkal gyűjtött mintával történő összevetését.

Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék

A valamennyi mintavételi területen megtalált és legnagyobb mennyiségben gyűjtött T. TORJAN megfigyelései alapján napi aktivitása elsősorban a hőmérséklettől függ, lineárisan emelkedést követően C körüli értéken tetőzik. Vérszíváskor potroha jellegzetesen pulzál. Mozgékony, nagyobb távolságokat is képes berepülni, így térbeli eloszlása is szélesebb körű a többi fajhoz viszonyítva MAJER b. Kellő számú vizsgálat nem támasztja alá, de feltételezhető, hogy a szarvasmarhákat részesíti előnyben vérszívás szempontjából.

A szabadban tartózkodó, kiránduló személyek számára zavaró hatással lehet. A palearktikus elterjedésű T. Ázsiában a Trypanosoma theileri kórokozóját terjeszti, amely nagyméretű és általában a kérődzőket fertőzi meg. MAJER a. Előnyben részesíti a nedves, mocsaras területeket, de szárazabb helyeken is megtalálható mintegy méter magasságig MAJER a.